Vil utbedre transporttilbudet i grendene

Venstres Karl Meinert Buchholdt tar til orde for å utvikle et bedre transporttilbud for eldre i grendene i Levanger. -Samferdselsdepartementet har bevilget penger til et slikt forsøk, men Levanger kommune har ikke bedt om å få være med på forsøket, sier Buchholdt. Han vil i kommunstyret 4. mars fremme forslag om at Levanger blir med.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Karl Meinert Buchholdt

Foto: Fotograf Hattrem

-Samferdselsdepartementet har bevilget midler til å prøve ut nye løsninger for et fleksibelt og godt kollektivtilbud i distriktene. Nord-Trøndelag Fylkeskommune er tildelt cirka 4 millioner kroner til prosjekt for videreutvikling og tilpassing av etablerte bestillingstransporter. Det er bedt om innspill fra kommunene, herunder også Levanger, med ideer til aktuelle prosjekt, sier Buchholdt. Dette er en ordning hvor reisende utenfor sentrumsområdene blir tilbudt ulike former for kollektivtransport til busspris. Meningen er å utvikle et godt kollektivtilbud til innbyggerne i Nord-Trøndelag. I fylket har 21 av 24 kommuner sagt de vil delta i ordningen, men ikke Levanger. Ordningen er foreløpig en forsøksordning med varighet til høsten 2010. Deretter vil de utprøvde rutene bli evaluert, forteller Buchholdt.

Bestillingstransport er kollektivtransport hvor kunden melder seg inn til et bestillingspunkt(et fast telefonnummer) at man ønsker å benytte seg av et kollektivtilbud. Bestillingstransporten er etterspørselstyrt ved at brukerne innen en bestemt tidsfrist melder fra om at de ønsker å benytte seg av ordningen. Bestillingene samordnes for å utnytte ressursene best mulig. Formålet kan være transport til handlesenter, lege, tannlege osv. Den reisende betaler busspris for reisen. Mellomlegget i pris dekkes av NTFK og samferdselsdepartementet(ergo kommunen betaler ingenting).

Dette er konstruktivt tiltak, særlig for eldre i mer grisgrendte strøk i kommunen som har problemer med transport, sier Buchholdt, som håper at kommunen nå vil innføre en slik ordning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**