Fortsatt ulovlig massedumping av Aqua Rock

Til tross for at planutvalget i Alstahaug kommune har vedtatt at Aqua Rock må utarbeide en søknad med konsekvensanalyse, som må godkjennes før tiltaket kan starte , fortsetter firmaet sitt ulovlige arbeid med massedumping. Dette reagerer Venstres representant i planutvalget, Hanne Nora Nilssen på. “Det skal være likhet for loven. Jeg kan ikke være med på at enkelte aktører bare tar seg til rette uten at dette får konsekvenser, samtidig som vi i planutvalget har pålagt andre døgnmulkt for mindre forseelser. Dette er bakgrunnen for mitt engasjement, og jeg tror jeg vil ha innbyggerne i Alstahaug kommune med meg når jeg sier det skal være likhet for loven” sier Nilssen i en kommentar. Les hele Nilssens leserbrev her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Aqua Rock

27.november 2008 behandlet planutvalget en søknad fra Aqua Rock om utvidelse av uttaksområde for stein på Strendene. Planutvalget vedtok at firmaet måtte utarbeide en søknad med konsekvensutredning, som måtte godkjennes, før videre masseuttak kunne starte. I etterkant av vedtaket kom det fram at Aqua Rock allerede hadde gått ut over sine gitte tillatelser og blant annet lagret løsmasser i et friområde.

I en avisartikkel i Helgeland arbeiderblad 30.januar 2009 avviser Øystein Barth-Heyerdal og Arnt Aleksandersen at firmaet bevisst har gått ut over tiltaksgrensene. Ved beklagelig uhell har løsmassser sklidd 10-12 meter inn i friområdet, hevdet Barth-Heyerdal og Aleksandersen i artikkelen. I planutvalgets møte den 12. februar kunne Barth-Heyerdal også fortelle at det ikke var så lett å se tiltaksgrensene når man arbeidet i anleggskjøretøyene. Barth-Heyerdal holdt videre fast på at de ulovligheter som hadde skjedd ikke var tilsiktet, men hendige uhell.

Etter en tur i området den 19.februar kunne jeg konstatere at Aqua Rock fortsatt dumper løsmasser ulovlig, selv etter å ha fått pålegg fra Alstahaug kommune om å stoppe dette arbeidet (brev av 15. september 2008). Til tross for at representanter fra firmaet har stått fram og forklart at ulovlighetene ene og alene skyldes hendige uhell, fortsetter altså firmaet å dumpe løsmasser i området som de er pålagt å konsekvensutrede.

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredning er å klargjøre hvilke virkninger som kan forventes av tiltak som kan ha vesentlig konsekvenser for miljø, naturressurser eller samfunn. Dette er arbeid som BP tar alvorlig og verdsetter høyt. I den forbindelse kan det nevnes at et av BP’s overordnede mål er: "Ingen skade på miljøet". En av toppsjefene i BP, Trevor Garlick, har også tidligere poengtert viktigheten av at sikkerhet og miljøhensyn blir tatt på alvor i Aqua Rock sitt arbeid (Helgeland arbeiderblad 29.november 2008). Som BP’s samarbeidspartner burde derfor Aqua Rock være seg bevisst sine forpliktelser overfor BP også når det gjelder miljøspørsmål. Det er derfor sterkt beklagelig å registrere den lemfeldige holdningen Aqua Rock viser til planutvalgets vedtak ved å fortsette sine ulovligheter.

Hanne Nora Nilssen
Medlem i planutvalget for Alstahaug Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**