– Nei til felles valgdag

– Jeg frykter at lokale saker og kandidater vil komme helt i skyggen av rikspolitikere og nasjonale saker dersom vi innfører felles valgdag for både kommune- og fylkestingsvalg, og stortingsvalg. Det sier Venstres kommunalpolitiske talsperson, Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Valgurne

Foto: Microsoft

Kommunene bør få bestemme
– Venstre vil heller at kommunene selv skal få velge både valgdato og om de vil ha direkte ordførervalg, slik kan vi sette lokale saker og lokale kandidater i sentrum for lokaldemokratiet, sier Lysklætt.

Venstre, Høyre og Krf sier tydelig i innstillingen at de ikke ønsker å innføre en felles valgdag, mens de andre partiene ikke tar stilling til dette nå i påvente av behandling i sine landsmøter senere i vår. Kommunal- og forvaltningskomiteen avgav torsdag sin innstilling knyttet til Stortingsmelding nr 33, om et sterkt lokaldemokrati.

Stemmerett for 16-åringer
Venstre støtter regjeringas forslag om å innføre et forsøk med stemmerett for 16-åringer i noen utvalgte kommuner ved neste lokalvalg.

– Jeg ser fram til resultatet av forsøket, sier Lysklætt og påpeker at det må følge en grundig evaluering med forsøket. – Da vil vi få en god anledning til å kunne dokumentere om 16-åringer er opptatt av politikk og samfunnsutvikling, avslutter Vera Lysklætt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**