Bjerkholt gjenvalgt i Akershus

Boye Bjerkholt ble på helgens årmøte i Akershus Venstre gjenvalgt for to nye år i styret. Han ble også valgt som delegat til Venstres landsmøte i Stavanger i april. – Det viktigste jeg vil jobbe for på landsmøtet er å få Venstre til å gå inn for en ny norsk EU-søknad, sier Bjerkholt, som har et solid flertall i fylkespartiet bak seg i EU-spørsmålet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Anne-Mette Aune Hjelle

Skedsmo Venstre stilte med totalt fem delegater på fylkesårsmøtet. I tillegg til Boye Bjerkholt, deltok også Anne Line Gudbjørgsrud, Birgitta Prøis, Marius Sæther og Lin Therese Bjørnstad Ruud.

Årsmøtet behandlet drøyt 90 endringsforslag til stortingsvalgprogrammet, og Skedsmo Venstre sto for hele 39 av dem. – Vi fikk gjennomslag for omtrent halvparten av dem, og det er veldig bra. Jeg er spesielt fornøyd med at vi fikk gjennomslag for å fjerne aldersgrensen på legemiddelassistert behandling, og at Akershus Venstre så klart og tydelig går inn for en forsøksordning med heroinassistert behandling for dem som har falt utenfor alle andre behandlingstilbud, sier Bjerkholt.

Skedsmo Venstre fikk også gjennomslag for et omfattende forslag til barnehagepolitikk og for å redusere kontantstøtten til å gjelde kun inntil barnet fyller to år. Forlagene går nå videre til Venstres landsmøte som finner sted i Stavanger fra 24. til 26. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**