Maktarrogante Arbeiderpartiet

I Grorud Venstre blir vi stadig forbauset over Arbeiderpartiets mangel på vilje til demokratisk åpenhet. Hver gang Venstre ønsker å gi folk mer innsyn, enklere tilgang og større rett til å si sin mening, så handler det om å gi borgerne mer makt. Dette fordi vi mener at politikk og demokrati faktisk har med folk å gjøre, skriver Linn Beate Kaald Thoresen i Lokalavisen Groruddalen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Linn Beate Kaald Thoresen

Vi i Venstre begynner å lure på om Arbeiderpartiet har fått så mye makt i Groruddalen at de tror politikk handler mest om Arbeiderpartiet egen makt.

Venstre etterlyste bydelsutvalgets offentlige sakspapirer på nett, og vi synes det virker som BU-leder Anders Røberg-Larsen ikke forstår at folk kan ha behov for politisk informasjon.

Venstre vil gi folk i bydelen lett tilgang til informasjon om politikken som angår folk i bydelen. Det er slik at altfor mange saker kun har vært publisert på bydelens hjemmeside med forsiden og har manglet saksinnholdet. Det er klart at man kan ringe rundt om hver sak, men vi i Venstre mener at bydelen må sørge for å publisere dette, for borgerne.

Det er et politisk ansvar å satse på enkel tilgjenglig informasjon.
Derfor er det beklagelig at BU-lederen skyver ansvaret om tilgang til informasjon på nett nedover til saksbehandlere i administrasjonen, ved å vise til nyansettelser, fremfor å ta politisk ansvar for demokratisk åpenhet i Grorud bydel.

Vi mener ikke å skape dramatikk med dette, slik Rødberg-Larsen antyder. Venstre vil skape enkle løsninger for alle.

Neste steg inn i fremtiden for en innovativ bydel som Grorud burde vel være å la borgerne abonnere på BU-papirene på e-post? I motsetning til Arbeiderpartiet så mener Venstre at åpenhet er et gode og ikke et problem.

Venstre er opptatt av å skape åpenhet og rom for demokratisk debatt og å gi folk innsyn i de politiske prosessene i bydelen.

– Innlegget stod på trykk i Lokalavisen Groruddalen 26. februar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**