Venstre brakte inn miljø i verdigrunnlaget

Venstre fikk i dag enstemmig oppslutning i Utdanningskomiteen om sine endringsforslag til fylkesplanen. Dermed blir miljø og klima ett av hovedkapitlene i fylkesplanen hvis plenum vil det samme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Utdanningskomiteen vedtok dette i verdigrunnlaget:

Troms fylkeskommune skal legge til rette for ei framtidsretta utvikling gjennom respekt for befolkningen og et bærekraftig miljø. Fylkeskommunens virksomhet skal fremme kunnskap og toleranse, nyskaping og kreativitet, bolyst og trivsel, trygghet og god helse.

Innstillinga fra Fylkesrådet lyder: “Alle innbyggere møtes med toleranse, respekt og raushet. det legges til rette for felles oppgaveløsning som inspirerer til kreativitet og engasjement, og utløser skaperkraft og opplevelser til glede og nytte for alle i hele Troms.”

-Det er ikke noen grunn til å begrense godene av våre tjenester til å gjelde utelukkende folk i vårt fylke. Vi skal handle til fordel for landsdelen og nordområdene, nasjonen og det globale, sier fylkestingsrepresentant Roar Sollied.

Venstre fikk også inn miljø-og klimapolitikk i tillegg til de 5 prioriterte politikkområdene som er nevnt i innstillingens pkt 3.

Fylkesrådet utlyser ellers en konkurranse for nytt slagord/visjon for Troms fylkeskommune: Fine premier: kr 5000 + et kunstverk til samme verdi.

Sluttbehandling i neste uke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**