Venstres nettsidebesøk øker

Antall unike brukere på Risør Venstres hjemmeside økte med 17 % mens antall treff økte med 89 % i februar måned, og da er trafikk er trafikk generert av roboter, ormer eller HTTP-trafikk med spesielle statuskoder ikke medregnet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Godt besøk på Risør Venstres hjemmeside

Godt besøk på Risør Venstres hjemmeside
Foto: Jan Einar Henriksen

Når en samtidig vet at trafikk som kommer via bedrifters servere kun telles som en unik bruker, uavhengig av hvor mange ansatte som fakisk er innom vår hjemmeside, er vi spesielt fornøyd med besøket på Risør Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**