Fergeleier i Bjarkøy betyr tunnellstopp

Troms Venstre har ikke tatt stilling til eventuell endring av prioritering av nye veiprosjekter i fylket, men foreslår å utsette avgjørelsen om fergeleier i Bjarkøy inntil fylkestinget har gjort sine prioriteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Troms Venstre har i dag møtt representanter fra Ullsfjordforbindelsen, Langsundforbindelsen, Bjarkøyforbindelsen og Internveg Torsken, som alle vil sikre høy plassering på listene over nye samferdselsprosjekter. Prioriteringen skal ikke Fylkestinget ta stilling til før i oktober. Venstre og flere andre partier er innstilt på å utsette investering i fergeleier og igangsetting av fergeanbud til dette er avgjort.

-For Bjarkøyforbindelsen vil nye fergeleier bety en investering på over 100 millioner, og med en slik investering er tunnellprosjektene ute i overskuelig framtid, sier Roar Sollied. Han er forøvrig tilfreds med at regjeringen har gått inn for å forlenge fergeavviklingsperioden til 30 år, noe som kan bety at regnestykkene blir mer positive for flere av de planlagte prosjektene i Troms.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**