Nyttig dialog om energiproduksjon

Bioenergi, fjernvarme, biokraft, opprusting av kraftverk, utbygging av nye småkraftverk/elvekraftverk var noen av temaene som ble drøftet på møtet mellom Oppland Venstre og Eidsiva AS. Vi hadde en nyttig og konstruktiv dialog sier fylkesleder Bjørg S. Lien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Eidsiva ønsker å satse på bioenergi sa konsernsjef Ola Mørkved Rinnan i møtet. Målsettingen er å produsere 1 Twh i Innlandet innen 2012, 600 Gwh fjernvarme og 400 Gwh biokraft. Eidsiva er en sterk regional aktør i energimarkedet og med sin eierandel på 40 % i Moelven har selskapet gode forutsetninger til å lykkes med sin bioenergisatsing.

Det ble gitt en kort orientering om planene for fjernvarmeanlegg i bl.a Hamar, Lillehammer og Gjøvik.
Når det gjelder biokraft, så er rammevilkårene fortsatt for dårlige til å kunne utvikle dette.
Spørsmål knyttet til konkurransesituasjon ved å ha en kontra flere utbyggere/tilbydere ble drøftet, særlig tok politisk nestleder Ketil Kjenseth opp forholdene i Gjøvik.

Direktør Oddleiv Sæle i Eidsiva Vannkraft AS orienterte om deres arbeid med opprusting av eksisterende kraftverk og ønsker/planer om utbygging av nye småkraftverk/ elvekraftverk.
Fylkesutvalgsmedlem Eivind Brenna understreket at Venstre jo er et parti som legger stor vekt på miljø, men vi ønsker mer informasjon om disse utbyggingsprosjektetene slik at vi kan gi tilbakemelding om våre synspunkter i disse sakene.

Det ble avtalt at vi skal forsette kontakten både i forhold til arbeidet med satsing på bioenergi/biokraft
i Innlandet, og for orienteringer om utbyggingsplaner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**