Skoledebatt i Rissa 18. mars

Rissa Venstre arrangerer skoledebatt onsdag 18. mars kl. 19 i kantina på Rissa videregående skole.
Temaet er “Hvordan kan vi sammen skape en god skole i Rissa”. Guri Melby er innleder sammen med Finn Yngvar Benestad, Tor Langsæther og Brage Skånøy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


For Rissa ble resultatene på de nasjonale prøvene dårligere enn gjennomsnittet. Dette har ført til en debatt om skolene i Rissa. Venstre ønsker å få denne debatten inn i et positivt spor, og fokusere på hva skoleeiere, rektorer, lærere, foreldre og elever sammen kan bidra med for at skolen skal bli bedre.
Møtet arrangeres på Rissa videregående skole, kantina og møteleder er Siri Evjen.
Temaene for innlederne er:
Guri Melby: En bedre skole — Venstres skolepolitikk
Finn Yngvar Benestad (oppvekstkonsulent) : Resultatene fra de nasjonale prøvene . Hva gjøres for å skape bedre læring i Rissa-skolene i dag?
Tor Langsæther(lærer og rektor): Hva gir god læring?
Brage Skånøy (skoleelev): Erfaringer fra skolen i Rissa. Hva kan gjøres bedre?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**