Etterlyser strakstiltak mot togkaos

Venstres Borghild Tenden er bekymret for utviklingene innenfor togtrafikken. – Hittil i år er togene vesentlig mer forsinket enn gjennomsnittet for rekordåret 2008. Det urovekkende. Nå etter lyser jeg stakstiltak fra samferdselsministeren, uttaler Borghild Tenden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Samferdselsministeren har sagt at forholdene vil bli verre, og det først vil bli bedre i 2012. Nå etterlyser jeg tiltak rettet mot de reisende. Jeg er redd tålmodigheten snart er slutt, legger hun til.

– Venstre har etterlyst flere og mer kraftfulle tiltak får å få ryddet opp i togkaoset på Østlandet, men den rødgrønne regjeringen har avvist våre forslag, påpeker hun.

 Venstre etterlyser strakstiltak mot det økende togkaoset.

Venstre etterlyser strakstiltak mot det økende togkaoset.
Foto: Natur og Ungdom

Tenden har nå håp om at regjeringen blir mer lydhør. Hun viser også til at Venstre har foreslått en egen handlingsplan for en mer moderne jernbane i Oslo-området, innføring av en ordning med funksjonskontrakter for bedre vedlikehold og intensivert innsats for å rydde opp i kaoset.

– Jeg er bekymret for at vi ikke ser forbedringer i punktligheten i togtrafikken. Det brukes stadig mer penger, samtidig blir resultatene bare svakere. Jeg vil nå ta opp med samferdselsministeren hva hun vil gjøre for de reisende, avslutter Tenden

Borghild Tenden vil stille følgende spørsmål til samferdselsministeren i Stortingets spørretime:

Punktligheten for persontogene på jernbanen blir stadig dårligere. Hittil i år er togene vesentlig mer forsinket enn gjennomsnittet for rekordåret 2008. Samferdselsministeren har ved ulike anledninger sagt at forholdene vil bli verre og at det først vil bedre seg i 2012. Hvilke råd vil samferdselsministeren gi til de togreisende i mellomtiden, og har statsråden planer om å iverksette noen strakstiltak?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**