Venstre er våkne, skjerpet og fokusert i sin skolepolitikk

Venstre prioriterer skolen. Strategien fokuserer først og fremst på å få flere og bedre lærere. Dette jobber vi for lokalt og nasjonalt, skriver Venstres stortingskandidat Ulla Nordgarden i sitt svar til Høyres Lene C. Westgårds innlegg om Venstres skolepolitikk i Drammen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Fjell skole

Foto: Stine Bjørndal Osnes

Derfor deltar Venstre helhjertet med i arbeidet frem mot visjonen Drammen Kommune har om "Norges Beste Skole". Dette er ikke det samme som å skulle støtte lojalt opp om Drammen Høyres politikk i ett og alt, dersom vi tror det kunne vært gjort enda mer for å nå visjonen. Westgård mener jeg ikke respekterer det arbeidet foreldre, lærere og elever gjør i skolen. Det er mulig hun ikke var helt våken da hun leste innlegget mitt, men ingen av disse partene var adressert i mitt innlegg. Det var derimot en kritikk av de politikere og byråkrater som styrer Drammensskolens økonomi. Jeg skrev heller ikke at noen hadde kuttet i skolebudsjettene. Jeg sa at pengene som var bevilget ikke var brukt opp år etter år. Dette er noe annet, og det burde Westgård se forskjellen på. Når man ikke har brukt opp pengene man har fått, kan man faktisk "kjøpe" mer. Dette var Venstres og mitt forslag.

Lærer

Foto: Microsoft

Vi vil ha mer personell inn i skolene, flere lærere og mer støttepersonell for lærerne. På denne måten vil lærerne bedre kunne fokusere tid og ressurser på undervisning. Når det flere år på rad brukes mindre penger i Drammensskolen enn det som blir bevilget, så skyldes dette dårlig planlegging eller mangel på strategi for bruk av pengene. Venstre vet hvordan vi vil bruke disse pengene. Vet Høyre og Westgård det? Bystyret vedtok i forrige møte å oppheve ansettelsesstoppen ut 2009, for saksbehandlerstillinger i kommunen. Finanskrisepengene fra regjeringen kan dermed brukes til å ansette flere byråkrater i Rådhuset. Venstre foreslo at disse pengene heller skulle kanaliseres til flere stillinger i skolen men ble stemt ned av Høyre og resten av bystyret. Disse pengene kunne vært brukt til lærere eller støttepersonell, eller til etter-og videreutdanning. Dette hadde vært en satsing mot visjonen om Norges bestes skole!

Venstre ønsker en systematisk videre- og etterutdanning for alle lærere, hvert 7-8 år. Dette er for å styrke lærernes kompetanse og bør derfor skje jevnlig gjennom hele deres yrkesaktive liv. I Drammen har Venstre foreslått en prøveordning med kompetanseår for lærerne, men igjen har vi blitt nedstemt av Høyre. Jeg føler meg våken, skjerpet og klar for kamp om kvalitet i skolen.

Ulla Nordgarden

Foto: Venstre

Ulla Nordgarden
Stortingskandidat
Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**