– Vil belønne sykkelbyer

I 2008 ble Bergen kåret til Norges nest dårligste sykkelby av Syklistenes Landsforbund, bare slått av Ålesund. Som eneste parti har Venstres landsstyre i dag gått inn for å innføre en belønningsordning for byer som satser på sykkel.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Lars Henrik Michelsen

– Belønningsordningen vil fungere slik at storbyer som legger til rette for at flere velger å reise med sykle i stedet for personbil, vil bli belønnet med ekstra statlige tilskudd. Disse ekstra statlige midlene kan nyttes til tiltak for å gjøre det mer attraktivt å sykle, sier Vensres Lars-Henrik Paarup Michelsen.

Det var i behandlingen av nytt stortingsvalgprogram at Venstres landsstyre foreslår at byer som er flinke til å legge til rette for at flere kan sykle i stedet for å ta bil, skal belønnes med millioner fra staten. Et tilsvarende incentivsystem for satsing på buss og bane i storbyene har gitt bedre kollektivtilbud.

Belønningsordning også for sykkel
– I 2004 innførte Venstre i regjering en tilsvarende belønningsordning for satsing på kollektivtransport, og denne ordningen har vært en kjempesuksess for storbyene. Innføring av én takstsone er et av flere synlige resultat av belønningsordningen i Bergen, sier Paarup Michelsen.

Sykkel Bergen

Den nasjonale reisevaneundersøkelsen i 2005 viste at kun 2,7 prosent av reisene i Bergen blir foretatt på sykkel. Venstre har som mål at andelen av reiser med sykkel skal være tolv prosent innen 2020.

– Får Venstre gjennomslag skal Bergen gå fra nest verste til aller beste sykkelby, sier Paarup Michelsen.

Les sak i BA

Venstres stortingsvalgprogram for 2009-2013 skal endelig vedtas på landsmøtet 24.-26. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**