Drammen må være tilgjengelig for alle – også om vinteren

Venstre er villige til å diskutere nye modeller for brøyting, strøing og renhold av byens fortauer sidens dagens ordning med Politivedtekter kun skaper tapere, skriver Venstres gruppeleder Asgeir Osnes i dette innlegget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

stopp

Foto: Drammen Venstre

En vinter nærmer seg forhåpentligvis slutten. En vinter som har gitt de kjørende problemer, men fremfor alt er det de gående, syklende og spesielt de med bevegelseshemninger som har fått lide.

I Drammen er det i dag Politivedtektene som styrer ansvaret for brøyting, strøing og renholdet av byens fortau. Det er huseier som har ansvaret for å brøyte og strø fortau utenfor egen eiendom. Kommunen skal kun fjerne den snøen som de legger inn på fortauet i forbindelse med brøytingen av gata. Dessverre blir dette i mange tilfeller ikke fulgt opp hverken av huseier og kommunen. Aller minst følges bestemmelsene opp av politiet.

Politi

Foto: Venstre

Drammen Venstre har erkjent at dagens ordning hvor ansvar kan fraskrives uten at det får konsekvenser kun skaper tapere. Vi er derfor villig til å diskutere nye modeller for brøyting, strøing og renhold av byens fortauer. Uten bedret fremkommelighet for de gående, de syklende og de
bevegelseshemmede hele året, vil det være vanskelig for Drammen å nå målet om bedret folkehelse, godt miljø og reduserte klimagassutslipp. Kanskje klarer vi også å unngå lovbrudd mht de nasjonale bestemmelsene mot diskriminering på grunnlag av nedsatt funksjonsevne vi fikk i 2008.

Bystyret i Drammen tok for noen år siden et nødvendig løft for å bedre pleie- og omsorgstjenestene. Forhåpentligvis klarer vi derfor også å samles rundt ønske om å bedre fremkommeligheten for alle i byen vår vinterstid. Hittil er det kun Arbeiderpartiet og SV som har signalisert at de er villige til å være med på denne diskusjonen. Tar dere utfordringen Høyre, Frp, KrF og Drammen Byliste ?

Asgeir Osnes

Foto: Claus Haals

Asgeir Osnes

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**