Nei til felles valgdag

-Venstre er redd for at lokale saker og kandidater vil komme helt i skyggen av rikspolitikerne og nasjonale saker dersom vi innfører felles valgdag for både kommune- og fylkestingsvalg, og stortingsvalg, sier Venstres andrekandidat ved stortingsvalget Anita Østby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Anita Østby

Foto: Østby

Kommunal- og forvaltningskomiteen avgav for kort tid tilbake sin innstilling knyttet til Stortingsmelding nummer 33 om et sterkt lokaldemokrati. Venstre sier tydelig i innstillingen at de ikke ønsker en felles valgdag, mens flere andre partier ikke tar stilling til dette i påvente av behandling i sine landsmøter senere i vår.

-Venstre vil heller at kommunene selv skal få velge både valgdato og om de vil ha direkte ordførervalg, slik at vi kan sette lokale saker og lokale kandidater i sentrum for lokaldemokratiet, sier Østby. Venstre støtter også regjeringens forslag om å innføre et forsøk med stemmerett for 16-åringer i noen utvalgte kommuner ved neste lokalvalg. Vi ser frem til evalueringen av dette forsøket. Det vil være en god anledning til å dokumentere om 16-åringer er opptatt av politikk og samfunnsutvikling, sier Anita Østby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**