Samarbeid lønner seg!

Det er gledelig å se at Sør-Fron kommune enstemmig blir med å bevilger penger til utbygging av kunstgressbane i Kåja. Initiativet viser at Fronskommunene sammen kan få til mye positivt for unge og eldre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Venstres partileder Lars Sponheim har fått mye kritikk i det siste etter at han gikk ut og tok tak i en brennheit potet, kommunesammenslåing. Det at Nord og Sør-Fron samarbeider så tett om oppgaver via interkommunale selskap i dag er en trend vi ser flere og flere steder i landet. Fremtidens oppgaver for kommunen er utfordrende, vi skal løse mange dyre og kompliserte oppgaver. Sammen er vi sterke, hver for oss stiller vi svakere. Det er ikke bare bygging av svømmebasseng og idrett som viser seg å være lønnsomt å jobbe samen om. Samarbeid om vann og avløp, brannvesen, politi, helse og psykiatri, vei og lignende er arenaer som krever samarbeid. En av de store utfordringene vi står ovenfor er å kunne tiltrekke seg fagpersoner til viktige oppgaver i kommuneadministrasjon og i kommunale foretak. Kommunegrensene er etter mitt ståsted en grense inne i hodene på borgerne som bor i kommunene, enn reelle geografiske skillelinjer. Jeg håper at Nord og Sør-Fron i fremtiden kan jobbe enda tettere sammen om store og små oppgaver, og at vi til slutt kan forenes til en kommune som kan gi den beste service til innbyggerne uten kunstige oppkonstruerte problemstilinger som “psykologiske” kommunegrensekart og tilhørighet skaper i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**