Venstre vil beholde og styrke juryordningen

Hedmark Venstre fikk vedtatt sitt forslag til politisk uttalelse på helgas landsstyremøte om juryordningen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


07.03.2009 Spørsmålet om juryordningen er et spørsmål om rettsstatlige prinsipper. Venstre vil kjempe mot en endring som bidrar til at fagdommerne vil dominere i rettssalene på bekostning av lekdommerne. Bare ved å beholde og forbedre juryordningen vil vi sikre at vi ikke går tilbake til et embetsmannsvelde i norske rettssaler.
Venstre vil sikre reell folkelig innflytelse i alvorlige straffesaker.
Venstre vil sikre reell folkelig innflytelse i alvorlige straffesaker.
Foto: ill
Den største fordelen med å opprettholde juryen framfor en meddomsrett, er at juryen sikrer reell folkelig innflytelse i de alvorligste straffesakene. Venstre kjempet gjennom juryordningen i 1887 nettopp for å sikre at tiltalte skal dømmes av likemenn og ikke av embetsmenn. Innføringene av juryordningen var et viktig ledd i demokratiseringen av Norge. Å dømmes av medborgere er fortsatt et viktig demokratisk prinsipp.

Lekfolk er et viktig korrektiv til fagdommere. Erfaring viser at lekfolk er mer utrygge sammen med fagdommere enn når lekfolk sitter sammen i en jury. Venstre frykter derfor at en meddomsrett vil svekke lekfolks innflytelser i norske rettssaker. Slik vil også hele prinsippet om å dømmes av sine likemenn svekkes.

Dagens juryordning kan forbedres og styrkes på flere måter. Blant annet må juryens kjennelser begrunnes og rettsapparatet må tilføres tilstrekkelig med ressurser for å sikre dette. Videre bør det vurderes når i rettssaken rettsbelæringen skal avholdes og hva denne skal inneholde.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**