Overgang til elektroniske saksdokument

I kommunestyremøte 25 Mars kommer Venstres gruppeleiar Odd Håvard Dahle til å legge fram ein innterpelasjon som vil føre til ei overgang til elektroniske sakdokument.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Odd Håvard-Iveland

Foto: Odd Håvard

Slik lyd interpellasjonen:

Sett i lys av temadagene ved Atle Svendal og Hans Antonsen ønsker Iveland Venstre å ta opp problemstillingen vedrørende elektroniske sakspapirer.

Det vi ønsker er at alle sakspapirer til de folkevalgte i Iveland kommune skal gå ut elektronisk. I første omgang at Administrasjonen finner tilbud på bærbare datamaskiner til de folkevalgte, gjerne gjennom Knutepunkt Sørlandets system for dette.

Utredninger gjennomført av Skedsmo kommune viser at denne overgangen med avskrivningsperiode på PCene på 4 år førte til en innsparing på ca 40 000, ekskludert bruk av administrative ressurser. Det er nærliggende å tro at Iveland kommune også vil ha fortjeneste av denne overgangen.

Videre er det for Iveland Venstre, og sikkert også for andre et viktig argument at det å få sakspapirene over i elektronisk format vil være gunstig for miljøet, ved at man slipper å trykke opp store mengder papirer.

Forslag til vedtak:
1. Iveland kommunestyre vedtar at administrasjonen innhenter et prisforslag på datamaskiner til kommunens folkevalgte, og legger dette frem som egen sak for kommunestyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**