Tove Solli Røset

Tove Solli Røset er lokalpolitiker for Venstre i Selbu. Hun ble med i Venstre fordi partiet balanserer ansvaret mellom individet og samfunnet på en god måte, og er i tillegg svært engasjert i skole- og utdanningsspørsmål. Hun sitter i kommunestyret og er nestleder i Hovedutvalg for Oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Kort om Tove:

Tove Solli Røset

Tove Solli Røset

Jeg er 37 år gammel, gift og har fire barn. Jeg kommer opprinnelig fra Levanger, men har bodd i Selbu siden midten på 90-tallet. For tiden arbeider jeg som lærer på Selbu ungdomsskole hvor jeg underviser i norsk, musikk og RLE. Sammen med familien er jeg med på orientering, går på ski eller svømmer. Ellers er sang og musikk en viktig del av mitt liv. Jeg er eneste representant for Venstre i kommunestyret og nestleder i Selbu Venstrelag og nestleder i Hovedutvalg for Oppvekst.

Hvorfor ble du medlem av Venstre?

Jeg meldte meg inn da jeg stilte til valg for felleslista Sp/KrF/V ved kommunestyrevalget i 2007. Jeg ser på meg selv som et åpent og liberalt menneske, og er opptatt av spørsmål knyttet til enkeltmenneskets frihet og ansvar for eget liv og for fellesskapet. Jeg synes Venstre balanserer ansvaret mellom individet og samfunnet på en god måte. Ellers er jeg mest opptatt av skole og utdanning og vil at skolen først og fremst skal holde på med kunnskapsformidling. Alt for mye av lærernes tid går med til andre oppgaver enn å undervise. Dessuten er Venstre det eneste partiet som ikke kompromisser i klima- og miljøspørsmål.

Hvilken sak er du mest opptatt av akkurat nå, og hvorfor?
Diskusjonen rundt bruk av hijab i politiet har rullet i media i lang tid. Det er en sammensatt sak som berører mange interessante politiske spørsmål som jeg mener Venstre har vært veldig stille om. Etter mitt syn skal staten være livssynsnøytral (!). Statens representanter skal være livssynsnøytrale og politisk nøytrale. Det skaper tillit i folket. Det er ikke i strid med f. eks. religions- eller ytringsfriheten å ikke tillate hijab eller andre religiøse hodeplagg til uniformer i offentlige stillinger. Av lokale saker er det Selbu kommunes ambisiøse klima- og energiplan som opptar meg.

Hva er den største utfordringa i ditt lokalmiljø?

Det er å nå kommunens uttalte mål om 1 % vekst i befolkninga pr. år.

Hvordan tror du Venstre skal vinne valget i 2009?
Venstre må være tydelig på at det er det partiet som ivaretar enkeltmenneskets og fellesskapets interesser best. Å tydeliggjøre Venstres ideologiske ståsted kan være en måte å vise folk hvor vi befinner oss i det politiske landskapet. I tillegg til å være klare på vår skole- og miljøpolitikk, kan Venstre gjøre det godt i valget hvis vi i større grad snakker om det som opptar folk i øyeblikket.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**