Vil ha skattekutt for frivilligheten

I går avga Stortingets finanskomité sin innstilling i forbindelse med et forslag om skattekutt for frivillig sektor. Venstre stod sammen med de øvrige partiene i å fremme forslag om at Regjeringen må legge fram en sak om hvordan frivillig sektor permanent kan fritas for moms på varer og tjenester. – Soria Moria-erklæringen forplikter Regjeringen til å utrede mulighetene for en varig ordning for momskompensasjon for frivillige organisasjoner. Nå har vi ventet i snart fire år, og forventer at dette snart blir fulgt av handling, sier Venstres leder Lars Sponheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Skatte- og avgiftssystemet er godt egnet for å bedre frivillighetens økonomi på nettopp en slik måte at frivilligheten selv får mer av disposisjonsretten over midlene, understreker Sponheim.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Fremmer forslag
I innstillingen fra Finanskomiteen ber Venstre, sammen med de øvrige opposisjonspartiene, om at Regjeringen:

•Legger fram en sak om hvordan frivillig sektor kan fritas for momsbelastningen knyttet til innkjøp av varer og tjenester på permanent basis, og vurdere hvor raskt en slik permanent ordning kan iverksettes.
•Fremmer forslag om å utvide momskompensasjonsordningen for frivillig sektor til å bli en rettighetsstyrt generell momskompensasjonsordning som omfatter både varer og tjenester.
•Fremmer forslag om økt grense for frivillige organisasjoners lønnsoppgaveplikt og økte grenser for arbeidsgiveravgiftplikt per ansatt/per organisasjon.
•Fremmer forslag om økt ramme for fradragsrett for gaver til frivillige organisasjoner.

Skal ikke være instumenter for staten
Lars Sponheim sier til Vårt Land at han synes dette er en ekstra vitamininnsprøyting for å gi frivillig arbeid armslag. Han tror frivilligheten blir en viktig valgkampsak.

— SV har gjort en god jobb for oss. Dette er en god politisk sak som bør gi søvnløse netter for Sp som har stått på det samme synet som oss tidligere.

Sponheim påpeker at fellesskapet er mer enn stat og kommune og at de frivillige organisasjonene ikke skal være instrumenter for staten.

— Derfor er det så viktig at de er helt uavhengige. Jeg er sikkert uenig i mye av det som skjer i de frivillige organisasjonene, men jeg vil ikke ha et totalitært samfunnssyn som SV i helgen avslørte at de har, uttaler Sponheim til Vårt Land.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**