Ber Sp velge side på nytt

– Helgas skolevedtak på SVs landsmøte er enda en spiker i kista for rødgrønn skolepolitikk, og viser med all tydelighet at Senterpartiet må reorientere seg mot sentrum, sier Guri Melby, stortingskandidat for Venstre i Sør-Trøndelag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Ole Morten Melgård

– Borten Moe har tidligere holdt døra åpen for mer samarbeid mot sentrum i norsk politikk, og nå håper jeg han gjør som Navarsete og tar avstand fra SVs skolepolitikk, sier Melby. Hun viser til utspillet fra S-leder Liv Signe Navarsete om at partiet ikke ønsker å prioritere heldagsskole, slik SV og Ap har gått inn for, men at hun heller vil sikre flere lærere og forbedre kvaliteten i de skoletimene vi allerede har. – Dette har vært Venstres budskap i hele denne stortingsperioden, og i hvert budsjett har vi fremmet forslag om nettopp dette, men Sp har vært bundet på hender og føtter av SV og stemt mot dette i Stortinget. Det er tydelig at Sp nå føler seg ukomfortable med den SV-skolen de er med på å forvalte, sier Melby.

SVs oppvekstreform med heldagsskole og gratis SFO, som ble presentert på partiets landsmøte i helga, er kostnadsberegnet til et sted mellom 6 og 8 mrd. – SVs såkalte reform er svært kostbar, og jeg kan tenke meg en rekke tiltak som norsk skole har et mye større behov for enn dette, f.eks flere lærere, bedre lærerutdanning og bedre videreutdanning for lærerne, sier Melby.

– Venstre mener uansett at skolen skal være et sted for å lære, ikke bare et sted å være. Skolen skal være et undervisningstilbud, ikke et velferdstilbud, og dette synet tror jeg Sp deler med oss, understreker Melby.

Rødgrønn regjering

Foto: NRK

– Når SV i tillegg går til krig mot friskolene med helgas oppsiktsvekkende vedtak bør dette være tydelige signal til Senterpartiet om at de er i helt feil selskap, sier Melby, og viser til at det var betydelig motstand fra sentrale Sp-politikere mot privatskoleloven som ble vedtatt gjennom et forlik mellom regjeringspartiene og KrF i 2007.
– Borten Moe ble i vinter presentert som framtidas liberale leder i Norge av Kristin Clemet, nå håper jeg han kan vise at Sp står fjellstøtt på viktige sentrumsverdier som valgfrihet for den enkelte, avslutter Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**