Full støtte til Sandvik fra Venstre

Jon Gunnes, leder i Sør-Trøndelag Venstre jubler over at Landsmøte i en uttalelse på dagens landsmøte ga tilslutning til at når fylkeskommunene fra 1. januar 2010 overtar ansvaret for øvrige riksveier, krever Venstre at det må følge nok midler med til drift og investeringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jon Gunnes på Venstres LM 2009

Foto: Guri Melby

– Venstre gjør nå felles sak med Aps fylkesordfører Tore Sandvik i krav til regjeringen om å legge nødvendige midler ved vei overføringene fra stat til fylke sier Gunnes. – Nå utfordrer vi samferdselsminister Liv Signe Navarsete (SP) om å garantere distriktene midlene vi trenger for å unngå at veiene blir en gjeldsbombe for fylkene, avslutter Gunnes.

Vedtaket kan i sin helhet leses her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**