1. mai – LO`s dag?

Hva er en arbeider i Norge i 2009? Er det ansatte i tradisjonell industri? Kan ansatte i serviceyrker kalles arbeidere? Eller hjelpepleierne på sykehjemmet? Er det først og fremst LO’s medlemmer? Jeg så i en avis at LO påberopte seg dagen som “sin”. Jeg trodde ikke det var én spesiell fagforenings dag. Jeg trodde det var alle arbeideres internasjonale solidaritetsdag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Ulla Nordgarden

Ulla Nordgarden
Foto: Asgeir Osnes

Hvorfor må 1. mai preges av sosialistiske kampord og fravær av borgerlige velgere. Litt for mange gjør et nummer av å drive med hagearbeid denne dagen. Det er ikke fordi borgerlige partier og deres velgere ikke bryr seg om 1 mai eller arbeidere, men fordi dagen er annektert av LO, Arbeiderpartiet og sosialistiske slagord.

Politikk for arbeidere i Norge i dag handler om mer enn full barnehagedekning og mer lønn til kvinneyrker. Det handler også om en større trygghet for de som driver smått i det private næringsliv. Det handler om bedre trygdeytelser for gründere i næringslivet, mulighet til å få svangerskaps- og sykepenger når du driver for deg selv, AFP for alle og rett til tjenestepensjon i enmannsforetak.

1 mai handler også om solidaritet med arbeidere på tvers av landegrensene. Det handler om østeuropeernes tilgang på arbeid i Norge når det er nedgangstider, mer handel på u-lands premisser og norske forbruksvaner som fører til ødeleggelse av natur i andre verdensdeler.

Gjør 1 mai til en dag for alle i arbeidslivet, nasjonalt og internasjonalt. Gjør dagen bredere forankret i det politiske landskapet. Da vil også flere slutte opp om denne solidaritetsdagen.

Ulla Nordgarden
Buskerud Venstre, stortingskandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**