Krever debatt om digitale rettigheter

Venstre mener det er viktig med en åpen politisk debatt om hvordan rettigheter og informasjon håndheves i den digitale allmenningen. – Venstre er helt klare på at bare politiet skal ha adgang til å be internettleverandører om å utlevere informasjon om sine kunder, og det bare etter en rettslig kjennelse. Det er også politiet som eventuelt skal følge opp slike saker, sier Skei Grande i en kommentar til debatten om den såkalte Max Manus-saken.

 Trine Skei Grande mener at bare politiet skal kunne be om informasjon om nettbrukere.

Trine Skei Grande mener at bare politiet skal kunne be om informasjon om nettbrukere.
Foto: Rune Kongsro

Tirsdag denne uken avgjorde Stavanger tingrett om nettleverandøren Lyse må utlevere identiteten til personen som la et piratopptak av filmen "Max Manus" ut på nettet. Tidligere har identiteten til pirater kun blitt gitt bort til politiet, og internettleverandører har kjempet mot å måtte utlevere kundeinfo til private aktører som for eksempel advokatfirmaer. Siden dommen ikke er offentlig er det uklart hva som er utfallet, men mye tyder på at Lyse nå må oppgi identiteten til piraten til advokatfirmaet Simonsen.

Reiser prinsipielle spørsmål
– Jeg tar rettens avgjørelse om hemmelighold i denne saken til etterretning, men mener det er viktig at borgerne og resten av samfunnet får vite hvilke vurderinger som er lagt til grunn for avgjørelsen.

– En slik avgjørelse reiser store prinsipielle spørsmål, som også er relevante for arbeidet med å revidere åndsverkloven, sier Skei Grande.

Kan true tilliten til rettsstaten
– Generelt mener jeg at det er en skremmende utvikling når private advokatselskaper i praksis synes å få myndigheter som bare politiet bør ha. I sin ytterste konsekvens mener jeg dette kan true borgernes tillit til rettsstaten, sier Skei Grande.

– Venstre er helt klare på at bare politiet skal ha adgang til å be internettleverandører om å utlevere informasjon om sine kunder, og det bare etter en rettslig kjennelse. Det er også politiet som eventuelt skal følge opp slike saker, utdyper Skei Grande.

Vanskelig å forstå hemmelighold
– Uten at jeg kjenner alle detaljene i saken har jeg uansett vanskelig for å forstå rasjonalet i å ønske hemmelighold om avgjørelsen. Etter min mening bygger det imidlertid opp under bildet av en bransje som har et lemfeldig forhold til åpenhet og rettsstatlige prinsipper i sin kamp mot kriminalitet, avslutter Skei Grande.