– Positivt med 21 nye bueiningar ved Kveldro-Solåsen

– Det er positivt med fortetting i sentrumsnære strøk, så dette er ein plan vi vil sjå positivt på. Kanskje bør vi ta ei befaring for å sjå på vegløysingar, der det kan sjå ut som det er to alternativ. Vidare er det viktig å få lagt til rette med kort gangavstand til

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


busslomme for skolebarn og andr, sa Venstres Jan Kløvstad.

– Å få 21 nye bueiningar av ulik storleik i området vil vere positivt, Jan Kløvstad, som ville lytte til debatten før eventuelt vedtak om befaring. I debatten var det fleire som ville ha befaring nå, og heile planutvalet stemte for forslag frå kristen Bjormyr, Sp, om det.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**