– Begynn med Bergensbanen, Audun!

Audun Lysbakken fra SV etterlyser lokalt engasjement for lyntog. Venstres Gunn-Vivian Eide etterlyser handling fra SV.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Bergensbanen

– Lyntog er en god idé, men mens vi prater om fremtiden har vi en Bergensbane der toget bruker lenger tid til Oslo enn det gjorde for 25 år siden, påpeker Eide. – Med SV i regjering skulle man kunne forvente at bygging av Ringeriksbanen ble igangsatt, og at SV faktisk hadde fått gjennomført avtalen de inngikk med AP for ca 20 år siden i fobindelse med vedtaket om stamvei mellom Bergen og Oslo. SV i regjering har vært en gedigen miljøskuffelse, og jeg skjønner ikke at de tør å snakke om lyntog når de ikke en gang klarer å få gjennomslag for den gamle avtalen med AP om bygging av Ringeriksbanen, sier Eide.

Gunn Vivian Eide

Vil ikke sitte og se på
I Nasjonal Transportplan (NTP) er Ringeriksbanen avspist med midler til planlegging i slutten av planperioden. – Dette vil Venstre ikke sitte stille og se på. Det haster med å ta tak i klimautfordringene, og med fire timers reisetid til Oslo innen 2020, vil en god del av flytrafikken og det meste av biltrafikken mellom Norges to største byer kunne gå over på tog, påpeker Eide. Hun påpeker at en satsing på Bergensbanen også vil kunne utgjøre starten på et fremtidig lyntognett mellom de største byene i Norge.

Aksjon Bergen Tog

Lokalt engasjement
Venstre ønsker seg også mer lokalt engasjement, og står derfor på jernbanestasjonen hver fredag fremover for å samle inn underskrifter for sitt krav. – Audun Lysbakken er hjertelig velkommen til å hjelpe til med underskriftinnsamling, smiler Eide. Det er også mulig å melde seg inn i Facebookgruppen Bergensbanen 4-20-20 eller underskrive på opprop.no – Venstre samarbeider gjerne med alle gode krefter i denne saken, også SV. Men Audun Lysbakken bør først og fremst skamme seg over at SV ikke har klart å få mer igjen etter fire år i regjering, mener Eide, som håper den rødgrønne regjeringen får avløsning etter valget, og lover en helt annen satsing på Bergensbanen dersom Venstre kommer i regjering.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**