– Handelshindringer i nord

Det må bli enklere med kontakt over landegrensene i nord. Derfor har stortinsgrepresentant Vera Lysklætt nå tatt opp med næringsminister Sylvia Brustad unødvendige handelshindringer som vi har mellom våre naboland i nord.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Jeg har skriftlig tatt opp med næringsministeren hva hun vil gjøre slik at det blir enklere for våre småbedrifter i nord å importere varer fra Finland og jeg mener at det må være mulig å gå tilbake til den tidligere ordningen hvor f.eks. en bedriftseier selv kunne fortolle varene ved den finske tollstasjonen i Kivilompolo på grensa mellom Kautokeino og Finland, sier Vera Lysklætt.

Altfor tungvint
Tidligere var det slik at en bedriftseier kunne dra rett over grensa til Pajala eller Kolari i Finland for å plukke ut varer til bedriften sin for så å fortolle dem ved den finske tollstasjonen i Kivilompolo på turen hjem.

– Dette er ikke mulig lengre. Nå må varene sendes til fortolling i Oslo. Dette er altfor tungvint, tar veldig lang tid og påfører småbedrifter mange helt unødvendige problemer, sier Vera Lysklætt.

Forenkling
Postens godssenter i Oslo har blant annet klaget på at de mottar fakturaer på finsk, og har bedt om å få fakturaene på norsk eller engelsk, noe som selvfølgelig skaper unødvendig merarbeid for importøren og vanskeliggjør importen

– Venstre ønsker å gjøre hverdagen enklere for småbedriftene i nord slik at tida kan brukes til å bygge opp bedriftene framfor handelshindringer og et skjemavelde som i dette tilfellet, avslutter Vera Lysklætt.

Rein
Vik
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**