Skeptisk til Huitfeldts krav til innvandrermenn

Likestillingsminister Huitfeldt vil at innvandrerfedre skal skifte bleier og vaske opp. Feil fokus, mener Raja.

 Abid Q. Raja, 2. kandidat for Venstre i Akershus.

Abid Q. Raja, 2. kandidat for Venstre i Akershus.

Abid Q. Raja , 2. kandidat for Akershus Venstre har selv har vært hjemme og hatt pappaperm sier at han er skeptisk til Huitfeldts krav.

– Skal staten inn i det private hjem og si hvordan folk skal oppføre seg der, spør Raja.

– Hvis en mann gjør disse tingene betyr ikke det automatisk at kvinnene har likestilling. Kvinnene kan fortsatt være tvangsgiftet og gå med samme planer for sine barn.

Likestillingskampen for innvandrerkvinnene dreier seg om utdanning, mulighet til å gå ut fra hjemmet og det å velge ektemann selv, sier Raja og mener det må være fokus for debatten videre, ikke hva innvandrermenn skal gjøre hjemme eller ikke.

Les hele saken på TV2.no og delta i debatten.