Prinsippløst og pinlig fra Giske

I dag avga Stortingets kulturkomité sin innstiling om endringer i NRK-plakaten knyttet til dekning av valg. Samtidig ble et representantforslag fra Venstre om å tillate politisk reklame på norsk fjernsyn avvist av regjeringspartiene. – Prinsippløst og pinlig fra kulturminister Giske og de rødgrønne, mener Venstres nestleder Trine Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 - Man bør ikke bøte på noe dumt med noe enda dummere, mener Trine Skei Grande om Trond Giske.

– Man bør ikke bøte på noe dumt med noe enda dummere, mener Trine Skei Grande om Trond Giske.
Foto: Rune Kongsro

– Giske forsøker å sno seg på alle mulige vis for å unngå å følge opp dommen fra Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) om at forbudet mot politisk reklame i fjernsynet krenker ytringsfriheten. Det er ikke bare prinsippløst, men også svært pinlig både for Giske og for Norge, sier Skei Grande.

Overprøver redaksjonell frihet
Skei Grande viser til at Giskes første manøver for å unngå å etterfølge dommen i EMD var å forsøke å overstyre NRKs redaksjonelle frihet gjennom å foreslå en tilføyelse i NRK-plakaten om at NRK skal ha en bred og balansert dekning av politiske valg.

– Dette er en selvsagt oppgave for en allmennkringkaster, og i realiteten innebærer Giskes foreslåtte tillegg en overprøving av den lovfestede redaksjonelle friheten, understreker Skei Grande, som viser til at Venstre går i mot den foreslåtte plakatendringen.

Ingen prinsipielle forskjeller på kanalene

Tirsdag denne uken orienterte Giske om at de frivillige organisasjonenes tv-kanal, Frikanalen, skal fungere som ytringskanal for samtlige politiske partier og lister. Frikanalen skal derfor tilføres 10 mill. statlige kroner de neste fire årene. Ifølge Giske er dette "en oppfølging av premissene" i dommen fra EMD. Det er ikke en oppfatning Venstre deler.

– Venstre er enig i at Frikanalen skal kunne sende politisk reklame, men hvorfor skal ikke vanlige tv-kanaler kunne sende dette også? Det er ingen prinsipielle forskjeller mellom denne kanalen og andre kanaler, eller politisk reklame og andre typer reklame på fjernsyn, påpeker Skei Grande.

Styring av ytringer gir ingen ytringsfrihet

– Det bærer galt av sted når Frikanalen — som i utgangspunktet skal styres av de frivillige organisasjonene selv — nå får et statlig pålegg om å slippe til politiske partier mot statlig betaling. Dette skal Frikanalen selv avgjøre — ikke staten. En ny styring av de frie ytringer gir heller ikke mer ytringsfrihet, sier Skei Grande.

– Når man først gjør noe dumt blir det ikke bedre av å fortsette å gjøre dumme ting. Giske har opptrådt uhyre prinsippløst og pinlig i denne saken, avslutter Skei Grande.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**