Venstre vil ha nasjonale torskefjorder

-For å beskytte sårbare torskebestander og legge grunnlag for at torskeoppdrett blir ei bærekraftig og lønnsom næring må man nå ta noen viktige grep for å forhindre at de mulige negative konsekvensene ved torskeoppdrett ikke står i veien for fremtidig lønnsomhet, sier Venstres André N. Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

André N. Skjelstad

Foto: Rune Kongsro

Venstre fremmer derfor et forslag om å innføre nasjonale torskefjorder. -Siden det er flere spørsmål angående miljøkonsekvensene og bærekraftigheten ved torskeoppdrett enn svar, mener Venstre at en innføring av torskefjorder og regioninndeling (restriksjoner på transport av oppdrettstorsk mellom regioner) er en fornuftig løsning til man har fått svar på alle spørsmålene, fortsetter Skjelstad.

-Venstre mener at en innføring av torskefjorder ikke trenger å være en varig løsning, men at man kan åpne for oppdrett hvis det skulle vise seg at innblanding av oppdrettsyngel eller rømt oppdrettstorsk ikke vil ha noen negative konsekvenser for den "lokale" villtorsken, forklarer Skjelstad.

Fiskeri- og kystminister Helga Pedersen la 01.april frem en strategiplan hvor hun varslet at regjeringen vil ha verneområder der oppdrett av torsk blir forbudt. – Grunnen til at Venstre nå fremmer et forslag om nasjonale torskefjorder er for å forplikte regjeringen til å starte arbeidet med å kartlegge fjorder og innføre nasjonale torskefjorder, slik at potensielle negative miljøkonsekvenser minimaliseres, avslutter Skjelstad

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**