– Ingen redning for kommunene i Oppland

Oppland Venstre mener kommuneopplegget fra regjeringen ikke innebærer noen reell styrking av kommuneøkonomien. Fylkestingsrepresentant og ordfører i Vestre Slidre Eivind Brenna er glad for veksten som regjeringen skisserer, men frykter at utgiftene vil fortsette å vokse raskere enn inntektene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Aktiviteten i kommunene i Oppland er høy, blant annet på grunnlag av forventninger som er skapt av den rødgrønne regjeringen. Men forventningene og pengene som følger med er ikke i samsvar, sier Brenna.
– Oppland er ett av de fylkene med raskest voksende arbeidsledighet. Dette vil ramme skatteinngangen i kommunene i Oppland for fullt i 2009 og 2010, og går i neste omgang ut over sosialhjelpsbudsjettene, fortsetter Brenna.

Ordfører Hans Seierstad i Østre Toten sa på KS ordførerkonferanse i Oslo denne uka at utgiftene i Østre Toten kommune steg med 11 prosent i 2008, mens inntektene økte med 8 prosent. I Lillehammer kommune må de kutte over 40 millioner kroner i 2010, mens de bare får en vekst på snaut 13 millioner kroner med regjeringens opplegg.
– Det er lite som tyder på at utgifter og inntekter kommer i balanse i 2010, sier Brenna. Han frykter at mange innbyggere i Oppland vil oppleve en reduksjon i tjenester også neste år.

Oppland Venstre mener det trengs en Velferdsreform som setter innbyggerne og lokaldemokratiet i sentrum og sørger for at velferden blir prioritert, avslutter Brenna.

For ytterligere kommentarer:
– Eivind Brenna på 95 22 56 96

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**