Stort engasjement for granskning

Under sist kommunestyremøte fremmet Venstres Geir Helge Sandsmark forslag om at et uavhengig organ skal granske Halden kommune for å rydde opp i det som trenger opprydning, og for å få avkreftet eventuelle ubegrunnede mistanker om uheldige forhold. Det har skapt stort engasjement i lokalbefolkningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Facebook

Foto: Geir Olav Knappe

Etter forslaget har noen ivrige haldensere tatt initiativ til å etablere gruppen "Ja til uavhengig granskning/etterforsking av Halden kommune" på Facebook. Per 15. Mai 2009 har hele 490 meldt seg inn i gruppen, og støtter dermed kravet om å granske Halden kommune. Dette viser at befolkningen er engasjert i saken og ønsker en demokratisk kommune de har tillit til.

Forespørselen og flere nyhetsartikler om saken finner du her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**