Abid Q. Raja: Flere må fullføre

Da jeg skulle søke meg videre fra ungdomskolen ble jeg anbefalt å søke yrkesrettet videreutdanning; det til tross for at jeg sa at jeg ville gå allmenne fag på Foss. Jeg hadde ingen annen god årsak enn at jeg var fascinert av mursteinbygget. Skolerådgiveren hadde ikke trua på meg; «jeg tror ikke du vil klare allmennline, ta noe yrkesrettet, slik får du raskt jobb Abid».

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Abid Q. Raja

Abid Q. Raja

Skjebnen ville det annerledes — Nei, det var i grunn staheten min. Jeg dro på Foss, som i sin tur åpnet veien til jusstudiet. Med en mor som var analfabet og en far som hadde tre jobber, vet jeg alt om at skolen er — ved siden av hjemmet — den viktigste dannende institusjonen i samfunnet vårt. Skolen er vår fremste demokratibygger, kunnskaps- og kulturbærer.

Etter min mening er kunnskap og kompetanse det viktigste grunnlaget for framtidig demokrati og verdiskaping i Norge. Ikke minst for å lykkes i arbeidslivet. Uten en målrettet satsing i skole- og kunnskapspolitikken svikter vi nåværende og kommende generasjoner, og derfor ønsker vi i Venstre blant annet en tydelig satsing på læreren og Kunnskaps-Norge. Samtidig må vi sikre at flest mulig faktisk gjennomfører skoleløpet.

For det er slik at så mange som én av tre elever i den videregående skolen ikke fullfører utdanningen. Verst stilt er det med unge menn — ofte med minoritetsbakgrunn — i de yrkesfaglige studieretningene. Vi vet også at antallet uføre i alderen mellom 20 og 25 år øker, og store deler av denne økningen kan tilskrives det høye frafallet i videregående skole.

Jeg har lykkes fordi jeg klarte å ta utdanning. Derfor er jeg særlig opptatt av at alle unge i det minste fullfører videregående opplæring. For at vi skal klare å forhindre at elevene faller fra er det et behov for et systemskifte, og målrettet politisk innsats med vekt på en rekke tiltak. Det største løftet mener jeg bør komme gjennom en yrkesopplæringsreform.

 Venstre vil arbeide for at elevene på yrkesfag møter en mer praktisk rettet utdanning

Venstre vil arbeide for at elevene på yrkesfag møter en mer praktisk rettet utdanning

En viktig årsak til at så mange faller fra, er at teoritrøtte elever fra ungdomsskolen som søker yrkesfaglige studieretninger for å få en praktisk utdanning, møter en teoritung og lite elevtilpasset opplæring de første årene. Slik kan det ikke være.

Vi trenger en fleksibel og praktisk opplæring for teorisvake elever. Venstre vil derfor arbeide for at elevene på yrkesfag møter en mer praktisk rettet utdanning, særlig det første året. De mer teoritunge fagene må fases inn når elevenes modenhet og motivasjon er tilstede. Det trengs også en holdningsendring hvor unge menn tar i bruk egne krefter for å komme seg ut av en passiv tilværelse. Her spiller lærere og rådgivere en sentral rolle. Venstre vil på sikt ha egen rådgiverutdanning på masternivå.

En mulig spesialisering kan for eksempel være rådgivning i et integreringsperspektiv, da unge gutter med minoritetsbakgrunn har en høyere frafallsprosent enn etnisk norske. Jeg mener også at det er viktig å styrke samarbeidet mellom hjem og skole for å hindre frafall.

For Venstre er det en viktig demokratisk oppgave å sikre alle den samme adgangen til utdannelse og kunnskap uansett sosial og kulturell bakgrunn. Nå faller imidlertid svært mange utenfor, særlig fra minoritetsmiljøet. Derfor må vi tenke nytt og kreativt. Et mer mangfoldig samfunn krever en mer mangfoldig skole, som virkelig ser den enkelte elev. Det ønsker jeg som politiker å legge til rette for.

Abid Q. Raja, stortingskandidat for Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**