– Læreren, læreren, læreren

Kommunestyret vedtok 26. mai en handlingsplan for kompetanseutvikling for pedagogisk personale, rådgivere og skoleledere 2009-10 i Hurum kommune. Fra talerstolen gjorde Venstre det helt klart hva som er partiets hovedfokus i skolepolitikken; nemlig satsing på læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Venstre vil satse på lærerne.

Venstre vil satse på lærerne.
Foto: Microsoft

Det var kun "skole-partiene" Venstre og Høyre som tok ordet i saken og handlingsplanen ble enstemmig vedtatt.

Kostnadene knyttet til handlingsplanen for kompetanseutvikling dekkes ved statlig tilskudd til etterutdanning på kr 188.000 og videreutdanning på kr 68.000 og kommunale midler på kr 176.000 fra bundet driftsfond nr. 2202 øremerket kompetanseutvikling for skole.

Gunn-Torill Homme Mathisen (V) sa dette:

– For Venstre er gjennomgangstemaet: Vi må satse på læreren. Dersom vi vil ha en god skole må vi satse på læreren, på etterutdanning og videreutdanning. Ikke på heldagsskole eller epler, men på å bedre undervisningen. Hvordan gjør vi det? Jo, ved å øke kompetansen til lærerne.

Vi må jobbe for å øke andelen av faglig fordypning i de fagene lærerne underviser i. På landsbasis er det 40% av lærene som ikke har denne faglige fordypningen. I Hurum kartlegges nå kompetansen til lærerne på individnivå. Resultatet av denne kartleggingen blir viktig for å utarbeide en langsiktig plan for hvordan utvikle den kompetanse vi trenger i skolen i vår kommune. Enn så lenge planlegger vi bare for to år.

Gunn-Torill Homme Mathisen talte varmt for en av Venstre sine hjertesaker.

Gunn-Torill Homme Mathisen talte varmt for en av Venstre sine hjertesaker.
Foto: Per Mathisen

I dagens samfunn er det et generelt økende behov for kontinuerlig å oppdatere seg i forhold til sitt eget fagfelt, og lærere som yrkesgruppe er intet unntak. I samfunnsutviklingen endrer yrkene seg som fagene gjør det. Det er derfor nødvendig også for lærerne å ha mulighet til systematisk fornying og komplettering av sin fag- og yrkeskompetanse. Undersøkelser viser dessverre at lærere i liten grad får det nødvendige påfyllet av kompetanse i løpet av sin yrkeskarriere: Kursene de får er korte, av generell art, og gir liten effekt på opplæringen. Spesielt prekær er situasjonen innen realfagene.

Det er av avgjørende betydning for den videre utviklingen av kunnskapssamfunnet at lærerne er kompetente, kunnskapsrike og motiverte. Lærerens faglige og pedagogiske kompetanse er svært viktig for elevenes læringsutbytte og motivasjon for læring.

Og Venstre kommer til å gjenta mantraet til det kjedsommelige: Læreren, læreren, læreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**