Barnehagene trenger kvalitet, men må ikke bli skoler

– Bedre kvalitet i barnehagen er et mål som deles av alle partier, men det er viktig å understreke at barnehagen er et frivillig tilbud. Barnehagen skal ikke være en del av det obligatoriske skoleløpet, og Venstre er opptatt av at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsningene som passer dem best, sier Venstres nestleder Trine Skei Grande i en kommentar til barnehagemeldingen som ble lagt frem i dag.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Etter en ensidig satsing på kvantitet i barnehagesektoren er det på høy tid med en egen stortingsmelding om kvalitet i barnehagene. Denne har Venstre etterlyst lenge. Hovedprioriteringen fremover må først og fremst være å sikre tilstrekkelig mange pedagoger. Det er synd at det har tatt de rødgrønne så lang tid å innse dette, sier Skei Grande.

Skal være frivillig tilbud
– Selv om meldinga tar opp temaer som Venstre lenge har etterlyst et større engasjement for, for eksempel rekrutterings- og kompetansehevingsutfordringene, er jeg skeptisk til det jeg oppfatter som det underliggende resonnementet fra SV — nemlig at alle barn skal gå i barnehage, sier Skei Grande.

 - Barnehagene trenger kvalitet, men må ikke bli skole, mener Trine Skei Grande.

– Barnehagene trenger kvalitet, men må ikke bli skole, mener Trine Skei Grande.
Foto: Microsoft

– Det er viktig å understreke at barnehagen er et frivillig tilbud. Barnehagen skal ikke være en del av det obligatoriske skoleløpet, og Venstre er opptatt av at den enkelte familie skal ha stor frihet til å finne løsningene som passer dem best. Det leves ulike liv, og akkurat det er ikke sosialistene særlig opptatt av, utdyper Skei Grande.

Må ikke bli skole
Skei Grande er også skeptisk til at målet om å gjøre barnehagen til en bedre læringsarena skal føre til at barnehagen blir mer og mer lik skolen.

– Venstre er helt enig i at barnehagen skal være et pedagogisk tilbud, men vi mener også at barn bør ha anledning til å leke uten skolelignende læring helt frem til de begynner på skolen. Her er det snakk om å ta barna som individer på alvor, og foreldrene er dem som er best egnet til å vurdere dette, sier Skei Grande.

– Venstre har et pragmatisk forhold til testing og kartlegging i barnehagen. Det er ikke et mål i seg selv, men kan være nyttig når man følger opp med konkrete tiltak. Det er forøvrig et paradoks at SV — som i hele forrige valgkamp var innbitte motstandere av testing i skolen — nå stiller seg helt i front for mer testing i barnehagen, avslutter Skei Grande.

Les meldingen her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**