Offentlighet

Lovgiverne, Stortinget, er folkets representanter. Venstre mener det er viktig med større åpenhet rundt Stortingets virksomhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Venstres stortingsvalgsprogram 2009 - 2013

Venstre valgprogram 2009-2013.
Teksten er hentet fra Venstres stortingsvalgprogram (pdf).

Økt åpenhet vil bidra til at borgerne får bedre innsyn i viktige deler av den politiske beslutningsprosessen og derigjennom økt tillit til at politiske beslutninger tas på rett grunnlag. Venstre mener derfor at de samme omfattende reglene om offentlighet og innsynsrett som gjelder for forvaltningen også må gjelde for Stortinget og regjeringen.

Venstre vil:
– At forvaltningens dokumenter som blir unntatt offentlighet som hovedregel skal gjøres offentlig tilgjengelige etter fem år.
– Innføre et lobbyregister på Stortinget og i Regjeringen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**