Miljø og veivalg

I anledning Verdens Miljøverndag 5. juni kommenterer organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre, Karin S. Frøyd, de viktige utfordringer vi har på energifronten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


I anledning Verdens Miljøverndag 5. juni kommenterer organisatorisk nestleder i Vestfold Venstre, Karin S. Frøyd, de viktige utfordringer vi har på energifronten og at Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland. Vi skal utvikle miljøteknologi og finne løsninger som også andre land kan benytte, sier hun blant annet.

Karin Frøyd

Karin Frøyd

5. juni er det igjen Verdens Miljøverndag.Har det så skjedd noe på miljøfronten de 37 årene siden opprettelsen av Verdens Miljøverndag? Jeg svarer et uforbeholdent ja. Utfordringene tidligere var nokså annerledes enn de er nå. Hva vi legger i ordene miljøvern og miljøutfordringer, har bare endret seg med tiden.

Klimaendringene og truslene mot de livsviktige økosystemene må tas på alvor. Det er energiproduksjonen som gir det største bidraget til forurensing og dermed endring av klima. Derfor mener Venstre at den totale utvinningen av olje og gass ikke økes, men over tid reduseres. Energibehovet kan heller ikke møtes med å legge flere store vassdrag i rør, og energibehovet blir et stort problem nettopp fordi vi er så ensidig avhengig av strøm fra vannkraft. Oppvarming med strøm utgjør i snitt 70 % av en husholdnings strømregning. Vi bruker opp høyverdig strøm til å varme opp bygninger. Det er som å vaske håret med champagne. Ikke blir det spesielt rent heller. Det er forskjell på strøm og varme. Problemet vårt er at vi bruker nøyaktig den samme energien til å gi strøm til de mest kompliserte datamaskiner som vi bruker til noe så enkelt som å varme opp hus. For å si det mer billedlig, vi kan ikke bruke toppen av et tre til å få strøm i en PC, men det er helt uproblematisk å varme opp et hus med den.

Skyer

Venstre vil gjennom sterk satsing på fornybar energi sikre at Norge likevel opprettholder sin posisjon som energinasjon. Venstre vil øke satsingen på pilotanlegg innen fornybar energiproduksjon, slik som solenergi, havvindmøller, saltkraft, tidevannsenergi og bølgekraft. Fornybart er rimelig å bruke mens kostnadene til investering er høye. Her må staten komme inn.

Venstre vil øke det statlige grunnfondet for fornybar energi og energieffektivisering fra 20 til 40 milliarder kroner. Målet er primært å styrke satsingen på alle områder innen fornybar energi og energieffektivisering, opprette en egen støtteordning til infrastruktur for fjernvarme, og en styrket satsing mot husholdninger og mer miljøvennlige oppvarmingsløsninger.

Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland; vi skal utvikle miljøteknologi og finne løsninger som også andre kan benytte. En slik omstilling er krevende, men gir nye muligheter.

I Vestfold vet vi at det finnes kunnskap og kompetanse til å utvikle teknologi og finne løsninger som reduserer utslippet av klimagasser. Vestfold har et stort potensial for fornybare energikilder, som solenergi og bioenergi basert på skogs- og landbruksavfall. Med en slik satsing og med utbygging av infrastruktur for distribusjon av energi gjennom vannbårne løsninger, kan Vestfold få et variert og miljøvennlig energisystem. Ved å ta riktige veivalg med ny klimateknologi, vil dette kunne bidra til økt verdiskapning og flere arbeidsplasser og være grunnlaget for den velferden vi skal skape framover.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**