Klart budskap til Kina fra Vest-Agder Venstres stortingsrepresentant

Venstres medlem av utenrikskomiteen tok til orde får å sende et klart budskap til Kina i en interpellasjonsdebatt i Stortinget om den uverdige situasjonen i Burma.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


– Vi må ikke gå på akkord med etiske prinsippene, sa Vest-Agder Venstres stortingsrepresentant Anne Margrethe Larsen i en interpellasjonsdebatt i Stortinget om situasjonen i Burma.

Anne Margrethe Larsen. Landsmøte 2008.

Hun framhevet den nøkkelen som Kina besitter for å komme fram til en endring av situasjonen i Burma.

Anne Margrethe Larsen gav samtidig støtte til den kursendringen som utviklingsminister Solheim har varslet, og som synes å innebære større vektlegging av dialog og mer økonomisk samkvem med Burma.
-Flere tiår med isolasjon har ikke gitt de ønskede resultater, påpekte hun. Men hun presiserte at i en slik dialog, må norske myndigheter alltid vektlegge hensynet til menneskerettigheter og grunnleggende politiske rettigheter for det burmesiske folk.

Burma-Aung San Suu Kui

Hele interpellasjonsdebatten kan leses på Stortingets nettsider her (bla ned til behandlingen av sak nr 12 – kl 11:25:21).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**