Nei til statlig leggetid

Tromsø Venstre sier nei til regjeringspartienes ønsker om innstramning i de statlige reguleringene av skjenketidene. — Det kan ikke være slik at vi skal ha en felles statlig leggetid i dette landet, sier Jonas Stein Eilertsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Jonas Eilertsen

Foto: Knut Barman-Jenssen

Regjeringen ved Bjarne Håkon Hanssen og Knut Storberget har nå foreslått at det skal bli forbudt å selge alkohol på byen etter kl. 02. I dag er det lokale myndigheter som bestemmer om de vil stenge skjenkingen tidligere.

– Dette er formynderstaten på sitt verste. Det kan ikke være sånn at stortingspolitikere i Oslo skal bestemme når myndige borgere skal kunne ta seg en øl. Venstre vil fjerne statlige reguleringer på skjenketider. Vi mener lokale myndigheter er fullt i stand til å finne gode lokale løsninger, sier Eilertsen.

Tromsø Venstre er også bekymret for at regjeringens innskrenkninger vil flytte mer av alkoholkonsumet fra byen og til hjemmene.

– Dette er spesielt bekymringsverdig fordi vi vet at de fleste volds- og voldtektsepisodene skjer i hjemmet. Dessverre er det mange mørketall og mange av disse episodene skjer fordi det ikke er tilsyn. På utestedene har man mye bedre kontroll på de som er overstadig beruset og det er politibetjenter og sikkerhetsvakter i nærheten som kan gripe inn, avslutter Eilertsen.

For flere kommentarer:
Jonas Stein Eilertsen, 480 645 83

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**