Pressemelding: Kristiansand Venstres miljøpris til Universitetet i Agder

Universitetet tildeles prisen for sin satsing på fornybar energi. Det er opprettet et nytt ingeniørstudie for fornybar energi, og Universitetet i Agder har også markert seg som en viktig bidragsyter til utvikling av nye energiløsninger gjennom oppstarten av Forskningssenter for fornybar energi (SenSe) samt Nasjonalt senter for offshore vindkraft (NORCOWE).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


-Det er veldig gøy å kunne gi prisen til Universitetet. Det er fantastisk at vi har fått et Universitet som i stor grad samarbeider med næringslivet, og at man sammen setter fokus på forskning og utvikling av nye energikilder og foredling av disse. Agder er allerede store på offshore og energi, og Universitetet er med og bidrar til at regionen kan posisjonere seg som en solid aktør innen bærekraftig og fremtidsrettet energiutvinning. Dette er viktig for miljøet, og det kan også bety mange lønnsomme og spennende arbeidsplasser på Sørlandet! jubler Solveig Nilsen, leder i Kristiansand Venstre.

Miljoprisen 2009 til UiA

Foto: Tor Martin Lien, UiA

Prisen ble delt ut på torvet på miljødagen.


Solveig Nilsen
Leder Kristiansand Venstre
920 45 560
www.kristiansand.www.venstre.no

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**