Venstre går i mot nytt lager på Nyhavna

Forslaget til reguleringsplan for nytt lager på Nyhavna er ikke i tråd med kommunedelplanens retningslinjer og bestemmelser, og Venstre går derfor i mot planene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre mener det er viktig å legge til rette for et mangfoldig og levedyktig næringsliv i Trondheim. Effektiv arealutnyttelse samt tilretteleggelse for arbeidsintensive og bærekraftige bedrifter vil være viktig i planleggingen av hvordan byens sentrumsområder skal se ut i fremtiden. Samtidig er det behov for ivaretakelse av eksisterende, og tilrettelegging for nye grøntarealer, samt sikring av befolkningens tilgang til byens sjøområder.

Jon Gunnes

Foto: Frode Fjeldstad

– Vi tror ikke det i et 5 — 10 års perspektiv vil være behov for å foreta store endringer på det området som ønsket omregulert, sier Venstres gruppeleder Jon Gunnes. – Vi ser det likevel som nødvendig og ønskelig med en mer bymessig omforming av Nyhavna på lengre sikt, og også at det er viktig at deler av området åpnes opp for byens befolkning og gjøres til et attraktivt rekreasjonsområde.

Gunnes mener derfor det er svært viktig at kommunen som reguleringsmyndighet ikke gir tillatelse til omfattende, strukturelle tiltak som vil hindre eller vanskeliggjøre en ønsket utvikling av Nyhavna som et attraktivt område for næringsliv og byens innbyggere.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**