Like skjenkereglar for alle, seier Arendal Venstre

– det må vere like reglar for alle, sa Venstres Jan Kløvstad, og forslo at også området bak scenen på Hovefestivalen må stoppe skjenking kl 0200. Han grunnga forslaget i formannskapet torsdag med at bystyret har vedtatt å stoppe skjenking kl 0200 alle andre stadar i sommar, og det må vere like reglar for

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


fastbuande, sommargjestar og kulturutøvarar. Jan Kløvstad sa seg også glad for at regjeringa nå ser alvoret i alkoholforbruket i Norge og dei problema alkolen fører med seg.

I avstemminga fekk Venstre støtte frå Arbeidarpartiet, Kristeleg folkeparti og Senterpartiet, og dermed blei det fleirtal for likebahdnling i skjenkespørsmål i Arednal i sommar.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**