Miljøprisen til Helge Pedersen

– Dette er en stor og gledelig overraskelse, uttalte Helge Pedersen, da han lørdag mottok Larvik Venstres miljøpris.
Larvik Venstre valgte å markere Verdens Miljøverndag på Larvik Torv med egen stand. Hovedinnslaget var utdelingen av miljøvernprisen som i år gikk til Helge Pedersen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Helge Pedersen

Helge Pedersen
Foto: Trygve Storrønningen

Han har gjennom mange tiår hatt et ekte engasjement for naturvern og miljø, spesielt innenfor områdene strandsonespørsmål og steinutvinning. Som mangeårig leder av Naturvernforbundet i Larvik har han stått fram, ofte alene, og forsvart fellesskapsinteressene på miljøsiden. — Denne prisen har du ærlig fortjent, dette var på tide, uttalte Venstre-leder Hallstein Bast i sin tale til prisvinneren.

Miljøstanden hadde ikke bare lokal forankring, men Venstre-medlemmene i Larvik aksjonerte også mot oljeboring i nord ved å dele ut brosjyren "Nei til oljeboring i Lofoten og Vesterålen!" . Det ble også oppfordret til å skrive på underskriftslister. Mange tok oppfordringen og skrev under.

 Fra v.: Kåre Pettersen, Hallstein Bast, Trygve Storrønningen og prisvinner Helge Pedersen

Fra v.: Kåre Pettersen, Hallstein Bast, Trygve Storrønningen og prisvinner Helge Pedersen
Foto: Trygve Storrønningen

Vestfold Venstres 1. kandidat ved Stortingsvalget, Kåre Pettersen, holdt en tankevekkende miljøappell. Han sa bl.a. at Venstre vil gjøre Norge til et miljøpolitisk foregangsland.

– Vi skal utvikle miljøteknologi og finne løsninger som også andre land kan benytte. – På torvet denne lørdagen hadde også Kristelig Folkeparti og Senterpartiet stand. Med andre ord; det var bare de "såkalte" sentrumspartiene som markerte miljødagen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**