Venstre vil lære av Batteriet

Venstre mener Batteriet er en viktig i bekjempelsen av fattigdom og sosial isolasjon.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Venstre har stor respekt for frivillig arbeid, og finner det naturlig å søke kunnskap og informasjon om nye organisasjoner. Den 6.juni var det dialogmøte mellom Batteriet i Nord-Norge og Venstre ved Batteriets lokaler i Jordbruksveien 46. Fra batteriet stilte Kurt Lyngved, Leder og fra Venstre stilte stortingskandidat Berit Woie Berg, generalsekretær Terje Breivik og fra lokallagene i Salten Arne B. Vaag og Turid Høyersten-Holm

Venstre i dialogmøte med Batteriet i Nord-Norge

Venstre i dialogmøte med Batteriet i Nord-Norge

Kirkens Bymisjon etablerte Batteriet i Nord-Norge. 14.mai i år i Bodø. Møtet startet med en presentasjon om Batteriets ideologi, visjoner og hvordan Batteriet tenker å bidra til å bekjempe fattigdom og sosial ensomhet. Etterpå ble den lang og konstruktiv dialog om hvordan vi sammen kan bidra til at alle innbyggerne i Nord-Norge skal oppleve godt fellesskap, med andre ord — hvordan skal vi bidra til å inkludere også de som har det vanskelig.

– Dette var veldig lærerikt, hyggelig og forhåpentligvis nyttig for begge parter. Venstre er glad i offentlig sektor, men også veldig glad for alle frivillige organisasjoner som engasjerer seg. Det er viktig at politiske partier kan jobbe sammen med dem mot et felles mål, sier en engasjert Berit Woie Berg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**