Refleksjoner rundt Verdens Miljødag

5. juni er Verdens Miljødag. Det er tid for litt refleksjon. Hvordan er det med ditt miljøfotavtrykk?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Jeg må innrømme at mitt gjerne kunne vært mindre, men jeg jobber med saken. I skrivende stund tenker jeg som så: «Jeg bør sikkert være litt hyggelig, optimistisk og nevne noen enkle ting vi alle kan gjøre for å bedre miljøet» Samtidig skriker kroppen; «Nå er det #¤%& på tide at alle innser at dette ikke ordner seg selv, at tiden er knapp og at store endringer må til». Miljø kommer alltid i andre eller tredje rekke. Det vil ikke vi i Venstre være med på. Venstre mener at klimatrusselen er reell og alvorlig. Nå må vi benytte det lille handlingsrommet vi har fått – klokt og effektivt. Oljeboring i Lofoten / Vesterålen er ikke tiltak i riktig retning. Vi trenger massiv satsning på miljøvennlig energi, energieffektivisering og renseteknologi. Derfor foreslår vi å etablere et nytt fond som skal finansiere dette. Vi trenger overgang til grønne skatte. Det å skape verdier skal lønne seg – det å ødelegge verdier skal koste dyrt. Det er verdt å minne om at «jorda trenger ikke menneskene, det er vi som trenger den». Det er på tide å ta konsekvensene av det som skjer. Huff da, beklager, men jeg mente hvert ord av det.

Helge Hasvold
Leder Fredrikstad Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**