Miljøet fortjener verken Jens eller Jensen

– Siv Jensen påstår at energimangel er viktigere enn både klima- og finanskrisa. Hun avfeide også klimaforliket, som alle partier på Stortinget unntatt FrP deltok i, som et luftslott, påpeker Rita Sletner, stortingskandidat for Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


Det blir helt feil å sette behovet for ren energi opp mot klimakrisa. Tvert i mot er omlegging fra forurensende energiproduksjon til ren energiproduksjon en del av løsningen på både klima- og energiproblemene. FrP konstruerer en motsetning som ikke er reell. Fornybar energi er en del av løsningen på energimangel og på klimakrisa.

Utfordringene for klimaforliket er mangelen på vilje fra dagens regjering. FrP viser igjen at heller ikke en regjering med Jensen vil bidra til å prioritere klimaløsninger høyere enn dagens sittende regjeringen.

Rita Sletner

Foto: Venstre

Løsningen er derfor en ny kurs med et sterkt Venstre i en borgerlig regjering.

Den rødgrønne klimapolitikken utformes i olje- og energidepartementet. Det må det bli slutt på. Når miljøvernministeren redegjør for klimapolitikken, leveres ikke ett eneste nytt tiltak som kan bidra til å redusere utslippene i Norge. I stedet legger Jens Stoltenberg i revidert budsjett CO2-rensing på Kårstø på is.

Samtidig vil ikke olje- og energiministeren at StatoilHydro skal trekke seg ut av den skitne oljesandindustrien i Canada. Regjeringen varsler også åpning av sårbare områder i Arktis for oljeutvinning, samt en plan for utbygging og drift av Goliat-feltet i Barentshavet som øker de allerede skyhøye utslippene av klimagasser fra norsk sokkel. Dette er politiske saker og beslutninger som Jens og den rødgrønne regjeringen har kommet med denne måneden alene.

I tillegg skyver de på beslutningen om oljeleting i gyteområdene for fisk utenfor Lofoten og Vesterålen, til etter valget. Vi vet alle hvorfor. Jens er ikke til å stole på i miljøspørsmål. Med Frp og Jensen blir det ikke bedre.
Venstre har fulgt opp punktene i klimaforliket og kommet med en rekke forslag til klimatiltak i Stortinget. Disse har blitt nedstemt av de rødgrønne. De venter på en utredning kalt Klimakur 2020. Pussig nok skal den komme etter valget.

Venstre vil ta steget over i lavutslippssamfunnet. Tar vi ansvar for miljøet tar vi ansvar for hverandre. Jensen sier at årets stortingsvalg et verdivalg. Hun har helt rett. Derfor velger Venstre miljøet først.

Rita Sletner
Stortingskandidat for Østfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**