Dobbel Venstre-gruppe i hovedutvalg for undervisning

Etter sommerferien vil Venstre stille med to representanter i hovedutvalget for undervisning. Det er klart etter at KrFs Lisbeth Skulstad er innvilget permisjon for ett år. Venstres Boye Bjerkholt trer inn i hennes sted.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Boye Bjerkholt

Foto: Venstre

Grunnen til at situasjonen oppstår, er at Venstre, KrF og Senterpartiet har en felles liste til hovedutvalgene. I hovedutvalg for undervisning har sentrumspartiene to representanter: én fra Venstre og én fra KrF. Men på den felles varalista, er det Boye Bjerkholt fra Venstre som står først, og dermed er det han som rykker inn i Skulstads fravær. Fra før er det Marius Sæther som representerer Venstre i utvalget.

– Det er en spennende mulighet for Venstre å sitte med to representanter i et hovedutvalg. Men det er jo selvsagt en situasjon vi håper vil kunne etableres permanent etter valget i 2011, sier Bjerkholt med et smil.

Så langt i perioden har Venstre vært opptatt av å få på plass nye skoler på Kjeller og Asak, økt lærertetthet og gode løsninger for skolestruktur i kommunen etter hvert som nye skoler kommer på plass.

– Det vil bli særlig interessant fremover å følge utviklingen på Asak skole der vi bygger etter en helt ny modell i et samarbeid mellom kommunen og private aktører som skal drifte bygget, sier Bjerkholt.

Sammensetningen i hovedutvalg for undervisning fra høst 2009 til sommer 2010 blir som følger:
Arbeiderpartiet 3, Høyre 3, Venstre 2, Fremskrittspartiet 2, SV 1.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**