Nytt gebyrregulativ for dyrt for landbruket, sier Arendal Venstre

– Jeg er redd for at forslaget til nytt gebyrregulativ vil bli veldig dyrt for landbruket i Arendal, sa Jan Kløvstad da formannskapet diskuterte rådmannens forslag til nye gebyrregulativ. Venstre pekte på

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**


at det er like mye eller lite arbeid med en driftsbygning i landbruket som i en enebolig. En så sterk differensiering av gebyra utelukkende utfra antall kvadratmeter vil ramm et fra før sårbart landbruk i Arendal, sa Jan Kløvstad, som varsler at Venstre vil komme med konkrete forslag for å bedre situasjonen for landbruket i kommunestyremøtet 18. juni.

Les sakspapiret på www.arendal.kommune.no.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**