Prioriterer bybane og Drangsdalen

Gunnar Kvassheim gjorde det klart at Venstre setter av penger til bybane på Nord-Jæren og jernbanetunnel forbi Drangsdalen, da Stortinget behandlet Nasjonal transportplan (NTP).
– Venstre innretter sin NTP-prioritering slik vi gjør, fordi vi tar klima- og miljøutfordringene på alvor, sa Kvassheim.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

Gunnar Kvassheim

Foto: John Leiv Dahlseng

-Venstre setter av 30 milliarder kr mer til tog enn det Regjeringen har i sitt opplegg, og vi setter av 10 milliarder kr mer til kollektivinnsats i storbyområdene. Dette er en prioritering som vil monne, sa Kvassheim. -Resultatet vil bli redusert reisetid på mange viktige strekninger og et kollektivløft i byområdene som Regjeringen ikke er i nærheten av å levere, slo Kvassheim fast.

Toget Bergen

Foto: MK

Hurtigtog og Drangsdalen
-Jeg registrerer at et flertall ønsker fortgang i arbeidet med hurtigtog. Det er bra. Men en leverer ikke på noen måte de midlene som er nødvendige for at en skal kunne gjennomføre en slik satsing. Med 30 milliarder kr mer til tog legger Venstre grunnlaget for en hurtigtogsatsing på sentrale strekninger i Norge.
-Misforholdet mellom hurtigtogambisjonene og det en faktisk er i stand til å få til, kommer godt til uttrykk når en ikke fra Regjeringens side legger opp til å gjennomføre tunnelprosjekter i Drangsdalen i Rogaland. Det er en strekning der toget nå kjører i 20 km i timen. Med Regjeringens opplegg skal en fortsette å gjøre det i ti år til, og så skal en altså skape en slags forventning hos folk om at en skal få hurtigtog i Norge. Kvassheim viste til Venstres forslag som baner vei for at en kan starte arbeidet med denne tunnelen i siste planperiode av NTP.

Bybane

Foto: ?

Bybane
-Venstre har også lagt opp til en satsing i storbyområdene som innebærer at en skal kunne gi statlig støtte til et bybaneprosjekt på Nord-Jæren. Det er et uhyre viktig prosjekt for å få et velfungerende og miljøvennlig byområde, sa Kvassheim i Stortinget.
Kvassheim uttrykte skuffelse over regjeringspartiene: -Det er en for svak formulering fra regjeringspartienes side når det gjelder statlig forpliktelse til å støtte dette, og det som er enda verre, er at regjeringspartiene ikke setter av de midlene som er nødvendige for at en med tyngde skal kunne bidra til en bybaneutbygging på Nord-Jæren. Det gjør Venstre gjennom sin milliardsatsing på storbyområdene, og vi ser fram til at vi skal komme i posisjon for å bidra til å starte opp dette prosjektet.

Du kan lese hele Gunnar Kvassheims innlegg her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**