Bedrøveig syn i naturreservat

Det var et bedrøvelig syn å se alle de knuste flaskene og den totale forsøpling på østre Randvik søndags morgen uttaler varaordfører Jan Einar Henriksen, som sette opp sperrebukker og varslet kommunens ledelse og politiet om forholdet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**

 Farlig for bare barneføtter når gressbakken og stranden er full av knuste flasker

Farlig for bare barneføtter når gressbakken og stranden er full av knuste flasker
Foto: Jan Einar Henriksen

Stranden og den fine gressbakken var full av knuste flasker og på, under og rundt bordene ved grillplassen fløt det av flasker og søppel som taler sitt tydelige språk om en fest som kom ut av kontroll.

 Søppel fløt rundt bordene

Søppel fløt rundt bordene
Foto: Jan Einar Henriksen

Anmeldelse
Det er helt uakseptabelt å forholde seg slik i et naturreservat og på en populær badestrand og forholdet vil helt klart bli politianmeldt. På stedet lå det kontoutskrift og andre etterlatenskapet som sammen med spor fra Facebok kan si noe om hvem som deltok på festen.

Må betale
Oppryddingen vil fort beløpe seg til noen tusen kroner og regningen bør helt klart presenteres for festdeltakerne som en forebyggende effekt og et klart signal om at slikt ønsker vi ikke å ha det i Risør.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 14 år siden.**